Tarieven en Vergoedingen

Vergoedingen

Fysiotherapie is in de basisverzekering slechts deels opgenomen. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en/of (chronische) klacht. U hoeft daarvoor niet per definitie een doorverwijzing van uw arts of specialist te hebben. Daarnaast kunnen behandelingen ook uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Of dat in uw geval ook zo is, hangt af van uw polisvoorwaarden.

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dat houdt in dat, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, de behandeling (deels) vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Kwaliteitszorg in de praktijk

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth is jarenlang een geauditeerde Plus/topzorgpraktijk geweest. Dit was een erkenning van verzekeraars voor de kwaliteit die wij nog steeds leveren.  De kwaliteit bewaken wij ook middels patiënt ervaringsonderzoek, extern uitgevoerd door bureau Qualiview

Tarieven (per 1-1-2023)
Deze prijzen gelden voor:
Patiënten met een restitutiepolis.
Patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie en dus gekozen hebben hun behandelingen (deels) zelf te betalen.
Verrichtingen die niet door uw zorgverzekeraar zijn ingekocht, worden middels een nota bij u in rekening gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld verstrekte verband en hulpmiddelen en in de meeste gevallen ook de telefonische zitting. Kijkt u uw polis hierop na.

Fysiotherapie

Zitting fysiotherapie: € 36,00
Zitting fysiotherapie aan huis: € 53,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult): € 68,00
Lange zitting (bij bepaalde, gespecificeerde aandoeningen): € 51,50
Lange zitting (bij bepaalde, gespecificeerde aandoeningen) aan huis: € 68,50

Manuele – / Geriatrie -/ Psychosomatische Fysiotherapie

Zitting manuele / geriatrie / PSF : € 48,00
Zitting manuele / geriatrie / PSF  aan huis: € 65,00

Manuele Lymfedrainage / Oedeemtherapie

Zitting manuele lymfedrainage: € 48,00
Zitting manuele lymfedrainage aan huis: € 65,00

Overige verrichtingen

Screening, intake en onderzoek: € 51,50
Intake en onderzoek na verwijzing: € 51,50
Screening (apart): € 15,50
Intake en onderzoek (na eerdere screening): € 39,00
Eenvoudige korte rapporten: € 37,50
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten: € 65,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 17,00
Verstrekte verband en hulpmiddelen: kostprijs*
Niet nagekomen/of niet tijdig afgezegde afspraak: € 30,00**

In alle gevallen worden de niet nagekomen afspraak en de niet tijdig afgezegde afspraak** bij u persoonlijk in rekening gebracht. Per behandeling is dit € 30,-.

* Afhankelijk van het gebruikte materiaal.
** Afzeggen behandeling: alleen op werkdagen min 24 uur van tevoren (weekend telt hierbij niet mee), persoonlijk of telefonisch.
Wij hebben voor 2023 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth Zorg(t) voor beweging