Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft, dan richt u zich in eerste instantie tot uw behandelend therapeut. Hij/zij zal proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit niet tot uw tevredenheid lukken, dan zal gepoogd worden samen met één van de praktijkhouders, door middel van een klachtenformulier, tot een juiste beslissing te komen. Er is een vaste procedure voor de interne afhandeling van uw klacht. Als u zich niet kunt vinden in de uitkomst hiervan, kunt u terecht bij de volgende instanties: – De klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) – Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth neemt deel aan de klachtenprocedure van het KNGF. Meer hierover kunt u lezen in de folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut”.

Natuurlijk doen wij er alles aan om klachten te voorkomen!

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth Zorg(t) voor beweging