Oedeemtherapie

De behandeling bij oedeemtherapie is er op gericht abnormale zwellingen (vochtophoping) te verminderen of op te heffen.
De abnormale zwellingen kunnen ontstaan door:

 • Een aangeboren slecht functionerend lymfesysteem (primair lymfoedeem). Dit wil niet zeggen dat er direct bij de geboorte oedeem aanwezig is, dit kan ook pas later ontstaan
 • Een beschadiging van het lymfestelsel door bv. een trauma, operatie, ontsteking en langdurige druk, zoals bij een prothese (secundair lymfoedeem)
 • Een bloedvatprobleem.
 • Een groot deel van de mensen die wij behandelen komen uit de tweede groep.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een dikke arm na een borst(sparende) operatie bij borstkanker, waarbij de okselklieren zijn verwijderd.
 • Een dik been na een gynaecologische operatie of een andere operatie in het bekken waarbij lymfeklieren zijn verwijderd.
 • Ontstaan van oedeem na een ongeluk waarbij het bloedvat- en/of lymfestelsel is beschadigd.
 • Een dik been (of arm) na wondroos (erysipelas), waarbij de lymfevaten worden beschadigd. De oorzaak van vochtophoping bij deze voorbeelden is dat het lymfesysteem is beschadigd, waardoor de vochtafvoer te gering is.
 • Bij een bloedvatprobleem is er sprake van een toegenomen vochtaanvoer . Een voorbeeld hiervan is: spataderen.

OPLEIDING
Om oedeemtherapeut te worden moet eerst de fysiotherapieopleiding worden gevolgd waarna de fysiotherapeut zich kan specialiseren tot oedeemtherapeut. Janneke Stolte heeft de opleiding tot oedeemtherapeut gevolgd bij het NPI, het Nederlands Paramedisch instituut. Zij is lid van de NVFL, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten binnen de Lymfologie. En staat in het CKR, Centraal Kwaliteits Register van de beroepsgroep.

BEHANDELING
De behandelingsmogelijkheden zijn:

 • Compressietherapie: Om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren zullen soms bandages gebruikt worden. Deze bandages zijn vervelend maar wel een belangrijk onderdeel van de therapie.
 • Manuele lymfedrainage: Een massage techniek ter stimulering van de afvoer van lymfe.
 • Oefentherapie: Therapie gericht op mobiliteit, kracht, stimuleren van niet aangedane lymfevaten, conditie training.
 • Ademtherapie: Specifieke ademhalingsoefeningen zijn een stimulans voor de afvoer van lymfevocht.
 • Voorlichting: Over de behandeling en de gevolgen van de behandeling, huidverzorging, voeding, preventie van oedeem en zelfhulp.
 • Lymftaping: Een specifieke tape die de circulatie in de huid kan verbeteren en de lymfeafvoer kan bevorderen. Tevens kan deze tape ingezet worden ter mobilisering van huid en littekens.
 • Om de behandeling te consolideren is soms een Therapeutische Elastische Kous (TEK) nodig.

VERGOEDING
Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemfysiotherapie. De eerste negen behandelingen worden vergoed door de aanvullende verzekering en daarna worden de vervolgbehandelingen vergoed uit de basis verzekering. Indien u geen aanvullende, of een beperkte aanvullende verzekering hebt afgesloten dan kan het zijn dat de eerste negen behandelingen (of een deel hiervan) voor eigen rekening komen. Leest u uw verzekeringsvoorwaarden hier goed op na. Mocht u er niet uitkomen dan zijn wij u graag van dienst.

Meer informatie is te vinden op de site van Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie.

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth Zorg(t) voor beweging