Geriatriefysiotherapie

Janneke Stolte is Geriatriefysiotherapeute.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo-opleiding geriatriefysiotherapie gevolgd.

Zij hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De zeventigjarige die bij het tennissen een elleboogblessure oploopt, zal daarentegen bij een algemeen of een sportfysiotherapeut terecht komen.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers. En er wordt veel samengewerkt met thuiszorgmedewerkers, ergotherapeut en andere betrokken zorgverleners.

Geriatrische revalidatiezorg thuis

Dit is kortdurende op herstel gerichte zorg, waarbij nauw samengewerkt wordt met de andere betrokken disciplines.

De opnameduur in het ziekenhuis wordt steeds korter. Ook keren ouderen steeds vaker terug naar huis. (er zijn minder plaatsen in het verpleeghuis beschikbaar)
Er is dus een verschuiving van de geriatrische revalidatie naar de thuissituatie. De Geriatrie fysiotherapeut is hier specifiek voor opgeleid, komt bij de ouderen thuis en heeft veel ervaring met de begeleiding bij het hervatten van dagelijkse activiteiten en het oppakken van beweeg mogelijkheden. Hierbij streven wij ernaar de oefentherapie optimaal te laten aansluiten bij de zorgvraag en  -behoefte van de cliënt. Ook het bespreken van noodzakelijke aanpassingen in huis in samenwerking met een ergotherapeut behoren tot de mogelijkheden.

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth Zorg(t) voor beweging