E-Health

Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben wij een subsidie ontvangen volgens “de Stimuleringsregeling E-health Thuis 2020”. Hiermee hebben wij razendsnel onze service en bereikbaarheid uitgebreid met E-Health!

Wat is E-health?

E-health staat voor ‘Electronic Healthcare’ (elektronische gezondheidszorg). Het kan van grote waarde zijn voor preventie van (herhalende) lichamelijke klachten. E-health gaat verder dan online een afspraak kunnen maken. Het stelt u in staat de eigen regie te nemen over uw herstel/revalidatie van een aandoening. Dit wordt gerealiseerd d.m.v.:

  • een e-consult via mail, telefoon of videoverbinding, waarbij er geen fysiek contact is tussen therapeut en cliënt
  • digitaal aangeboden oefeningen
  • informerende en interactieve apps en websites

Hierdoor kunt u als patiënt niet alleen tijds-, maar ook plaatsonafhankelijk zorg ontvangen, via een tablet of een smartphone. E-health wordt altijd op maat ingezet indien passend bij de cliënt, met inachtneming van de algemene normen voor het waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid.

Als u niet in bezit bent van een tablet kunt u met ons overleggen over de mogelijkheden.