Kwaliteit

Welkom in onze praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth is een praktijk waar professionele begeleiding en persoonlijke aandacht voorop staan. Wij werken volgens het concept Evidence Based Practice waardoor u verzekerd bent van de best mogelijke zorg. Wij vragen van u een aktieve bijdrage in de behandeling. Wij verwachten van u dat de door ons geadviseerde oefeningen en adviezen zo goed mogelijk worden opgevolgd. Dit beperkt de duur van uw klachten. Daarnaast richten wij ons ook op het beperken van recidieven. U wilt niet dat de klachten op korte termijn weer terugkomen, daarom worden meestal ook oefeningen en adviezen meegegeven.

Top-praktijk

Wij vinden kwaliteit heel belangrijk. Daarom hebben verschillende fysiotherapeuten een masteropleiding gevolgd om zich echt te  specialiseren in een bepaald gebied. Ook volgt iedereen regelmatig opleidingen en cursussen (zowel verplicht als aanvullend) zodat wij altijd over de nieuwste kennis beschikken.

Wij voldoen onder andere aan de volgende criteria:

  1. Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie
  2. Hygiëne, privacy en veiligheid
  3. Klachtenregeling
  4. Methodisch handelen (onze verslaglegging) – vakinhoudelijke toets
  5. Geregistreerd zijn in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en het wettelijke BIG register
  6. Gebruik van de beroeps- Richtlijnen KNGF

Registratie

De fysiotherapeuten bij Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth zijn geregistreerd in het Kwaliteits Register Fysiotherapie van de beroepsgroep (KNGF) en in het BIG-register. Om deze registratie te behouden, verplichten wij ons om te handelen volgens de richtlijnen die de beroepsgroep heeft opgesteld. Ook volgen wij jaarlijks voldoende (geaccrediteerde) bij- en nascholing, zodat onze vakbekwaamheid actueel en op hoog niveau blijft.

Overige kwaliteitsinstrumenten

– Deelname aan intercollegiaal overleg (IOF)

– Deelname aan de klachtenregeling van de beroepsgroep

– Samenwerking met ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede:
Deelname aan het geriatrie, en Claudicatio netwerk

– Samenwerking met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem:
Deelname in COPD-netwerk, ClaudicatioNet  en Hartrevalidatie

– Jaarlijks peilen wij uw mening over onze behandeling in het
patiënttevredenheidsonderzoek

– Deelname aan een Kwaliteitsmonitor (waarvan de resultaten hieronder
zichtbaar zijn)

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth Zorg(t) voor Beweging